× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Y-veg favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i elektronikk og data? Då er automatiseringsingeniør noko for deg! Studiet er praktisk retta, og du får utfalde deg på ingeniørlaben vår. Som elektroingeniør blir du ettertrakta på jobbmarknaden.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Y-vegen er eit tilbod til deg som har yrkesfagleg utdanning med relevant fagbrev.

Sommarkurs i matematikk

Du startar med eit 6 veker langt matematikkurs (måndag-fredag) sommaren før du begynner på første året av bachelorutdanninga. Oppstart er i slutten av juni (oppstartsdato blir lagt ut på denne sida i løpet av januar). Pensum omfattar det vesentlege av R1 og R2.

Gjennom studiet lærer du om

  • automatiseringsteknikk som plasserer deg midt i skjeringspunktet mellom data og elektro
  • elektronikk, data, styrings- og reguleringsteknikk, instrumentering og måleteknikk
  • data som hjelpemiddel, programmering, regulering, datainnsamling og datalagring

I tredje studieår kan du spesialisere deg innan til dømes byggautomatisering eller energiteknologi.

Prosjektoppgåver og bacheloroppgåve skjer i samarbeid med næringslivet, noko som gir deg ein unik sjanse til å komme i kontakt med framtidige arbeidsgivarar.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar og prosjektarbeid. Vi gir deg tett oppfølging gjennom heile studiet.

Opptakskrav

Yrkesfagleg utdanning, minimum 12 månader relevant praksis (læretid i bedrift blir godkjent dersom relevant). Du må i tillegg ha relevant fagbrev.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

Som elektroingeniør arbeider du med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.

Du kan jobbe innan

  • databransjen eller andre høgteknologiske bedrifter
  • oljebransjen, både offshore og på land

Det er stort behov for ingeniørar i næringslivet. Studentane våre er ettertrakta, og dei aller fleste får gode jobbtilbod før dei er ferdig utdanna.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4., 5. eller 6. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

  • Førde

Lignende utdanninger