× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett/Kroppsøving årseining favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du jobbe med kroppsøving i skulen eller med idrett? Kroppsøving, friluftsliv, ulike idrettar, motorikk, dans og leik er nokre av tema i dette praktisk retta årsstudiet i idrett/kroppsøving.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet er retta inn mot grunnskulen, og gir deg, saman med anna lærarutdanning, kompetanse til å undervise i kroppsøving. Fagdidaktikk blir vektlagt i heile studiet.

Du lærer korleis du skal leie, organisere og tilpasse bevegelsesaktivitetar i kroppsøvingsfaget og i ulike idrettar.

Gjennom studiet lærer du om:

  • læring, vekst og utvikling
  • kropp og trening
  • idrett og helse
  • kropp, kultur og samfunn
  • leik, ballspel, friluftsliv, ski, dans, symjing, livberging og andre bevegelsesaktivitetar

Undervisningsopplegg

Mykje av undervisinga er praktisk retta, med vekt på utprøving av ulike bevegelsesaktivitetar og idrettar. Friluftslivsturar er også ein del av studiet. Undervisinga blir mellom anna lagt opp som seminar, forelesingar, prosjektarbeid, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på desse bachelorutdanningane ved HVL:

Du søker optak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Etter endt bachelorgrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5.- til 13. trinn.

Kvalifikasjon/tittel

Kroppsøving årsenhet

Tilbys ved:

  • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203649