× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett/Kroppsøving årseining favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du jobbe med idrett i skulen? Kroppsøving, friluftsliv, ulike idrettar, motorikk, dans og leik er nokre av tema i dette praktisk retta årsstudiet i idrett.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet er retta inn mot grunnskulen, og gir deg kompetanse til å undervise i kroppsøving. Fagdidaktikk blir vektlagt i heile studiet.

Du lærer korleis du skal leie, organisere og tilpasse fysisk aktivitet i kroppsøvingsfaget eller leiing av anna fysisk aktivitet.

Du har emne som

  • læring, vekst og utvikling
  • kropp og trening
  • idrett og helse
  • kropp, kultur og samfunn

 

 

 

Undervisningsopplegg

Du har 14 dagar praksis på grunnskule og vidaregåande skule. I tillegg har du har idrettspraksis i eit idrettslag, er med og arrangerer aktivitetsdag på campus for menneske med funksjonsnedsettingar og har ei veke praksis på Barn er Bra-festivalen i Haugesund.

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Kroppsøving årsenhet

Tilbys ved:

  • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203649