× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du jobbe som idrettspedagog eller treningsrettleiar? Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse har ein helsefagleg profil der du lærer om samanhengar mellom livsstil og helse på individ- og samfunnsnivå.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet passar for deg som er opptatt av helse og fysisk aktivitet, og korleis vi kan møte helseutfordringane vi har i samfunnet i dag.

I studiet lærer du 

  • om livsstilssjukdomar, folkehelse og folkehelsearbeid
  • om kroppens fysiologi
  • korleis fysisk aktivitet og inaktivitet påverkar kroppen
  • korleis fysisk aktivitet kan brukast i førebuing, rehabilitering og opptrening
  • å planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening for ulike målgrupper
  • å bruke vitskapleg litteratur i arbeid med bacheloroppgåva og andre oppgåver

Det første året av utdanninga er det same som Idrett årsstudium. Med årsstudium i idrett, personleg trenar eller tilsvarande, kan du søke opptak direkte til 2. studieår. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, praktiske økter, gruppearbeid, labøvingar, prosjektarbeid og praktisk arbeid.

Vi brukar den storslåtte naturen i Sogn og dei gode lærings- og treningsfasilitetane på campus i undervisninga.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

  • Utdanninga gir deg kompetanse til å jobbe både i offentleg og privat sektor, mellom anna ved opptreningssenter, frisklivssentralar og i treningssenterbransjen.
  • Du kan til dømes jobbe som idrettspedagog, treningsrettleiar eller fysisk aktivitet- og helserådgivar.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 6. semester.

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203486

Lignende utdanninger