× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Likar du å vere fysisk aktiv? Gjennom idrett årsstudium lærer du korleis du skal leie, organisere og tilpasse aktivitetar for små og store grupper både inne og ute.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Kort veg til Sogndalsfjella og Jotunheimen, lang snøsesong og gode lærings- og treningsfasilitetar på campus dannar ei unik ramme for idrettsstudia våre.

Studiet har omtrent like mykje praktisk som teoretisk undervisning.

Du lærer om

  • ballspel, friluftsliv, ski, dans, symjing med livredning og andre aktivitetsformer
  • idrett og samfunn
  • bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
  • trenings- og undervisningslære

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid og individuelt arbeid, og undervisninga foregår inne og ute. I dei praktiske emna vil det metodiske grunnlaget vere sentralt, saman med eigeninnsats og meistring av sentrale bevegelsesmønster.

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203185

Lignende utdanninger