× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Historie, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med årsstudium i historie får du forståing og kunnskap om korleis både mennesket og verda har utvikla seg gjennom historia. Historie handlar om å sjå endringar over tid, og du lærer om kva som har skjedd, og ikkje minst kvifor og korleis det skjedde.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet gir deg ei innføring i historie frå antikken til vår tid. Det gir deg også ein smakebit av historiefagets grunnleggjande spørsmål og arbeidsmåtar.

Du lærer

 • om hovudtrekka i eldre og nyare norsk, europeisk og global historie
 • om politiske tilhøve i Europa og i den globaliserte verdspolitikken
 • korleis ulike samfunn har møtt utfordringar som framleis er dagsaktuelle, til dømes konsekvensar av konflikt og migrasjon, teknologisk utvikling og utfordringar knytt til klima- og miljøendringar
 • korleis statsmaktene er organisert i forhold til kvarandre, og korleis samspelet er mellom konstitusjonar, parlament og regjering
 • å kritisk vurdere historiefaglege tekstar

Årsstudiet passar godt som vidareutdanning for deg som er lærar.

Undervisningsopplegg

Vi har førelesingar, skriftleg arbeid med rettleiing, munnlege presentasjonar, seminar- og gruppearbeid. Det er lagt opp til mykje sjølvstudium.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Årsstudiet i historie er identisk med 1. studieår på bachelor historie. Med fullført årsstudium i historie kan du søkje opptak direkte til 2. år. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Karrierevegar

Eit årsstudium i historie passar godt saman med andre utdanningar, som samfunnsfag, kulturfag, økonomiske fag, idrettsfag eller sosialfag. Å utvide fagkompetansen med historie vil vere nyttig for arbeid innan undervisning, offentleg og privat administrasjon eller organisasjonar.

Les meir og sjå kva tidlegare historiestudentar arbeider med.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  203613
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  203179