× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Healthy Ageing and Rehabilitation favoritt ikon

Universitet og høgskole
Denne innovative og nettbaserte utdanninga fokuserer på på internasjonale og tverrfaglege spørsmål knytt til sunn aldring og rehabilitering.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Du får kunnskap og ferdigheiter for å praktisere, forske og påverke politikkutviklinga både globalt og tverrfagleg. Studiet er internasjonalt, og undervisningspråket er engelsk. Sjå difor dei engelske nettsidene våre for meir informasjon og korleis du søkjer.

Informasjon om opptak

Søknadsfrist:

For søkarar utanfor EU/EØS: 1. desember 2019

Søkarar fra EU/EØS: 1.mars, 2020

Norske søkarar: 15.april, 2020

Tilbys ved:

  • Bergen