× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som lærer for 5.-10. trinn videreutvikler du de grunnleggende ferdighetene til elevene, og legger til rette for en gradvis fordypning i skolefagene.

Studienivå

Master, 5 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

På 5.–10. trinn har du ansvar for å legge til rette for en gradvis og systematisk fordypning i de forskjellige skolefagene. Du skal også videreutvike elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter.

Som lærer spiller du en viktig rolle i sosialiseringen til unge mennesker. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell og kunne motivere og bidra til å løse konflikter. Gjennom studiet utvikler du evnen til å skape gode klassemiljø.

Du skal kunne se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen. Du må like å jobbe med mennesker og ha en hektisk arbeidshverdag.

I Bergen søker du deg inn på en bestemt fagkombinasjon. I Sogndal og på Stord velger du fag etter at du har begynt på utdanningen.

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

 • Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 5.-10. trinn.
 • På 5.-7. trinn kan du undervise i alle fag, bortsett fra norsk, matematikk og engelsk, der du må ha minst 30 studiepoeng (sp). 
 • På 8.-10. trinn må du ha minst 60 sp for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. I andre undervisningsfag må du ha minst 30 sp.
 • Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring og skoleadministrasjon, i frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i 5. og 6. semester. Vi har avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner rundt omkring i verden.

Tilbys ved:

 • Bergen
 • Sogndal
 • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  16

  Søknadskode (SO)

  203520
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  16

  Søknadskode (SO)

  203519
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  203518
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  203517
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  13

  Søknadskode (SO)

  203560
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  44.20 (primær)
  48.50 (ordinær)

  Studieplasser

  28

  Søknadskode (SO)

  203567
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  41.30 (primær)
  44.90 (ordinær)

  Studieplasser

  22

  Søknadskode (SO)

  203569
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  203083
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  18

  Søknadskode (SO)

  203651
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  13

  Søknadskode (SO)

  203660