× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne opp en ny verden med kunnskap.

Om studiet

I 1–7-utdanningen blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. I tillegg til å undervise i ulike skolefag, spiller du som lærer en viktig rolle i sosialiseringen til elevene. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell, kunne motivere og bidra til å løse konflikter.

Som lærer må du kunne skape gode klassemiljø. Samtidig skal du se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen til hver elev. Du må like å jobbe med mennesker og ha en hektisk arbeidshverdag.

I Bergen søker du deg inn på en bestemt fagkombinasjon. I Sogndal og på Stord velger du fag etter at du har startet på utdanningen.

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

 • Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.–7. trinn.
 • Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, i frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i 5. og 6. semester. Vi har avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner rundt omkring i verden.

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  39.20 (primær)
  41.00 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  203557
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  44.10 (primær)
  45.00 (ordinær)

  Studieplasser

  36

  Søknadskode (SO)

  203550
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  40.40 (primær)
  42.40 (ordinær)

  Studieplasser

  32

  Søknadskode (SO)

  203547
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  13

  Søknadskode (SO)

  203548