× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne opp en ny verden med kunnskap.

Studienivå

Master, 5 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

I 1–7-utdanningen blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. I tillegg til å undervise i ulike skolefag, spiller du som lærer en viktig rolle i sosialiseringen til elevene. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell, kunne motivere og bidra til å løse konflikter.

Som lærer må du kunne skape gode klassemiljø. Samtidig skal du se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen til hver elev. Du må like å jobbe med mennesker og ha en hektisk arbeidshverdag.

I Bergen søker du deg inn på en bestemt fagkombinasjon. I Sogndal og på Stord velger du fag etter at du har startet på utdanningen.

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

 • Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.–7. trinn.
 • Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, i frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i 5. og 6. semester. Vi har avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner rundt omkring i verden.

Tilbys ved:

 • Bergen
 • Sogndal
 • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  203524
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  203523
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  18

  Søknadskode (SO)

  203522
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  18

  Søknadskode (SO)

  203521
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  18

  Søknadskode (SO)

  203084
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  203590
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  39.50 (primær)
  40.60 (ordinær)

  Studieplasser

  13

  Søknadskode (SO)

  203564
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  38.80 (primær)
  41.70 (ordinær)

  Studieplasser

  14

  Søknadskode (SO)

  203559
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  13

  Søknadskode (SO)

  203599
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  41.00 (primær)
  41.70 (ordinær)

  Studieplasser

  34

  Søknadskode (SO)

  203551