× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Tenk å vere på tur i fjellet når du er på jobb! Dersom du også kunne tenke deg å ta andre folk med ut i naturen, er bachelor i friluftsliv noko for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Gjennom studiet blir du ein trygg vegleiar som skal gi gode naturopplevingar til menneske i ulike aldrar og livssituasjonar. Vi er mykje på tur, og Jotunheimen, Jostedalsbreen og Sognefjorden er ein del av klasserommet vårt, saman med gode treningsfasilitetar på campus.

Du lærer

  • å planlegge og gjennomføre turar i ulike miljø (padling, klatring, ski, bre og fotturar)
  • å tilpasse turar for ulike grupper og evner
  • grunnleggande praktiske ferdigheiter i friluftsliv sommar og vinter
  • om teoretisk perspektiv på friluftslivets historie, friluftsliv i dagens samfunn, naturfilosofi, friluftslivspedagogikk og -forvaltning.

Dersom du vel emnet Global Knowledge tileignar du deg tverrkulturell kompetanse og global forståing, og har praksisopphald i Zambia eller på Madagaskar.

Det første året utgjer idrett årsstudium. Har du årsstudium i idrett, personleg trenar eller anna relevant utdanning, kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, ekskursjonar, erfaringsdelingar, diskusjonar, gruppe- og prosjektarbeid.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du kan jobbe med idrett og friluftsliv i frivillige institusjonar, helserehabilitering og i den kommersielle naturbaserte reiselivsbransjen.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 6. semester.

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.80 (primær)
44.60 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203302

Lignende utdanninger