× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du ta ingeniørutdanning, men dekkjer ikkje opptakskravet? Etter dette eittårige forkurset kan du søke opptak til ingeniørutdanningar ved HVL og andre utdanningsinstitusjonar.

Studienivå

Forkurs

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Semester

2

Om studiet

Forkurset inneheld desse faga:

  • matematikk
  • fysikk
  • kommunikasjon og norsk
  • teknologi og samfunn

Dersom du har nokre av faga frå før, kan du søke om fritak for desse.

Kurset gir ikkje generell studiekompetanse.

Minst 20% av studieplassane ved alle ingeniørstudium er reservert for kandidatar som har tatt forkurs for ingeniørutdanning. For å konkurrere om desse plassane må du ha fullført forkurs (minimum 30 timar per veke.)

Arbeidsmengden tilsvarer 100 prosent av fulltidsstudium

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid, prosjektarbeid og laboratorieøvingar. Du får tett oppfølging gjennom heile året.

Opptakskrav

Fullført og bestått VG1 og VG2 frå yrkesfaglege utdanningsprogram, fag-/ sveinebrev eller realkompetanse

 

Har du generell studiekompetanse? Då kan du søke opptak berre til realfaga. Sjå meir informasjon om opptak til realfagskurs

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Fullført - 1-årig forkurs for ingeniørutdanning

Tilbys ved:

  • Førde

Lignende utdanninger