× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forkurs i matematikk for opptak til lærarutdanningane favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forkurs

Om studiet

Arbeidsmengden tilsvarer 10 prosent av fulltidsstudium

Tilbys ved:

  • Bergen