× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å møte nye mennesker, klare å skape tillit og være en god selger.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Du lærer om

  • formidling, salg og utleie av fast eiendom
  • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
  • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
  • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

Studiet gir deg både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en økonomisk-administrativ utdanning. Du har emner som etikk, matematikk, jus, praktisk eiendomsmegling, samfunnsøkonomi og markedsføring.

Les mer om eiendomsmegleryrket på utdanning.no

Undervisningsopplegg

Vi har forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Gjennom gjesteforelesere og ekskursjoner får du direkte kontakt med bransjen.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

  • Formidling, salg og utleie av boliger og annen eiendom.
  • Jobber som krever økonomisk-administrativ kompetanse, blant annet som fagperson eller rådgiver i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.
  • Etter to års arbeidserfaring kan du søke Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev og da drive din egen virksomhet eller arbeide som faglig leder.

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

33.30 (primær)
34.10 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203368

Lignende utdanninger