× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

E-pedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

10

Semester

1

Om studiet

Høgskulen på Vestlandet, i samarbeid med det internasjonale nettverket Social Work - Virtual Campus (SW-VirCamp), tilbyr kurs i E-Pedagogy for Teachers in Higher Education. Kurset går fra 22. januar til 4. Juni 2018. Studiet er på 10 studiepoeng og er beregnet på lærere i høyere utdanning. På kurset lærer deltakerne e-pedagogikk gjennom å utvikle nettbaserte kurs og digitale læringsressurser og hvordan undervise på nett. Antall deltakere vil være begrenset, se også informasjon om kursavgift i fagplan. Kurset foregår på engelsk og deltakere kommer fra forskjellige høgskoler i Europa.

Informasjon om studieplan og søknadskjema finnes på nettsidene til studiet For spørsmål vedrørende kurset, kontakt Anne Karin Larsen eller Grete Oline Hole

Informasjon om opptak

16. oktober 2017

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen