× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Vi tilbyr barnehagelærerutdanning på deltid i Bergen og Sogndal.

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er lagt opp ulikt på de to campusene.

I Bergen går undervisningen to dager i uken. 2019-kullet har undervisning torsdag og fredag (2020-kullet vil ha undervisning mandager og tirsdager).

I Sogndal er studiet nett- og samlingsbasert, med følgende opplegg:

  • Nettundervisning en fast, hel dag hver uke
  • Tre samlinger hvert semester á tre-fire dager
  • Lokalgruppesamlinger via nettet, der du deltar hjemmefra

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du jobber på egen hånd og/eller i grupper.

Du har praksis i alle fire årene, til sammen 100 dager.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

  • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
  • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
  • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i fjerde studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer

Tilbys ved:

  • Bergen
  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

203134