× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærarutdanning, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Vi tilbyr barnehagelærerutdanning på deltid i Bergen hvert år, og i Sogndal annenhvert år. Neste opptak i Sogndal blir etter planen i 2021. I 2020 tar vi bare opp studenter i Bergen.

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Undervisningsopplegg

2020-kullet vil ha undervisning mandager og tirsdager. (Kullet som starter i Bergen i 2021 vil ha undervisning torsdager og fredager.)

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du jobber på egen hånd og/eller i grupper.

Du har praksis i alle fire årene, til sammen 100 dager.

Informasjon om opptak

 

Karrierevegar

  • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
  • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
  • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Det er lagt til rette for studieopphold i utlandet i fjerde år på deltidsutdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærer

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
39.4 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

203529