× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagebarns sosiale og emosjonelle utvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole
Arbeider du i barnehagen og har behov for å utvikle din kompetanse innen feltet barns sosiale og emosjonelle utvikling, er dette studiet for deg.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

I studiet vil du lære om:

 

  • Utvikling av barns sosiale kompetanse
  • Tidlig innsats i forebygging og utvikling av god psykisk helse hos barn
  • Underliggande årsaker til utfordrende atferd
  • Barn i vanskelige livssituasjoner
  • Hvordan tilrettelegge for et godt psykososialt miljø
  • Betydningen av eigne haldningar og kommunikasjonsferdigheiter.
  • Tilrettelegging for den enkelte og utvikling av et inkluderende miljø
  • Samarbeide med andre andre instanser

 

I studiet vil det være varierte arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, veiledning og indiduelt arbeid. I løpet av studiet vil det være en uke med observasjonspraksis i ulike institusjoner.

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning.

Informasjon om opptak

15. mai 2019

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger