× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i teiknspråk og tolking favoritt ikon

Universitet og høgskole
Tegnspråk og tolking passer for deg som er interessert i språk og kommunikasjon. Som tolk oversetter du mellom et visuelt og et talt språk, og du er med på å øke mulighetene til hørselshemmede for å delta i samfunnet på linje med hørende.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Du må også være villig til å jobbe jevnt og trutt for å lære deg et nytt språk på kort tid. Vår erfaring viser at studenter som har drevet mye med musikk eller teater ser ut til å trives spesielt godt med tegnspråk.

Tegnspråktolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møtet mellom hørende og hørselshemmede – to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet – skal bli likeverdige.

Gjennom studiet tilegner du deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk.

Det første året er det mest fokus på å lære norsk tegnspråk. I tillegg lærer du mye om døves kultur og historie. De to neste årene er det mye fokus på å tolketeori, tolkemetodikk og profesjonskunnskap.

Tolkemetodikk handler om:

 • tolking mellom norsk tegnspråk og norsk tale
 • tolking, beskrivelse og ledsaging for døvblinde
 • skrivetolking fra norsk tale til tekst (til for eksempel døvblitte)
 • tolking med metoden tegn-som-støtte-til-munnavlesning/talespråk (TSS)

Alle tre årene er det nødvendig å jobbe mye for å utvikle tegnspråket på egenhånd. Det gjør du ved å lære deg nye tegn og praktisere språket sammen med medstudenter og de som har tegnspråk som førstespråk. Det kan du gjøre ved å delta på det som skjer i Bergen Akademiske Sosiale Tegnspråkforum, Bergen Døvesenter eller i Døvekirken.

Dersom du allerede har 60 studiepoeng i tegnspråk eller dokumentert realkompetanse, kan du søke om å bli tatt opp for de to siste årene.

Undervisningsopplegg

Tolking er en kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen viser igjen i studiet, som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Faglig utvikling skjer gjennom deltakelse, også utenfor klassen.

Arbeidsformene er forelesninger, praktisk trening i tegnspråk og tolking, individuell veiledning, selvstudium, studium av både tegnspråklige og skriftlige tekster, arbeid i språklaboratorium, prosjekt- og gruppearbeid og oppgaver knyttet til praksisperiodene.

Studiet krever stor grad av egeninnsats. Organisert undervisning er en stor del av studiet, og det er krav om obligatorisk fysisk oppmøte i minst 80 % av undervisningen.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du kan jobbe som tolk:

 • i NAV tolketjeneste
 • på arbeidsplasser der det arbeider døve
 • på grunnskole eller i videregående skole med døve elever
 • ved høyere utdanning
 • ved ulike institusjoner og organisasjoner

Du kan også å jobbe som frilanstolk som tar ulike oppdrag for NAV tolketjeneste.

Utveksling

Tolkeyrket kan by på spennende utfordringer for deg som ønsker å jobbe internasjonalt. Utdanningen søker å bringe verden inn i studiet gjennom blant annet informasjon om andre land sine tegnspråk, tolkeutdanninger og erfaringer fra tolkeoppdrag i andre land.

Dersom du kan tegnspråk fra før, kan du ha et studieopphold i utlandet i 2. eller 3. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i tegnspråk og tolking

Tilbys ved:

 • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
49.0 (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203466