× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sjukepleie, Haugesund favoritt ikon

Universitet og høgskole
Å velge sykepleierutdanning er ikke bare et studievalg, det er òg et verdivalg. Evne til å vise empati, omsorg og respekt, ta ansvar, kommunisere og samarbeide er viktig for en sykepleier. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner. Som sykepleier blir du gitt tillit, en tillit som du må vise deg verdig.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som sykepleier utgjør du en forskjell i menneskers liv. Du møter friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en mor som skal føde, en pasient som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en idrettsutøver som vil bli frisk til neste konkurranse, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsa gjennom trening og kosthold, en pasient som opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger omsorg.

Undervisningsopplegg

Sykepleierutdanningen ved HVL består av 50 prosent teori og 50 prosent praksis. Vi har topp moderne øvingsavdelinger med simulatorutstyr der du øver på prosedyrer og realistiske scenario i autentiske omgivelser. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter i praksis. Vi legger vekt på tett oppfølging av deg som student.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Som sykepleier kan du arbeide i alle deler av helsetjenesten på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor, på helsesenter og ved legekontor, i bedriftshelsetjenesten, offshore, i ambulansetjenesten, i misjonstjenesten, i internasjonale hjelpeorganisasjoner og med undervisning og veiledning.

Utveksling

Som student ved HVL kan du ha et opphold i utlandet i løpet av studietiden. Det er praksis i 5. semester du har anledning til å gjennomføre i utlandet ved en av våre samarbeidsinstitusjoner. Vi har samarbeidsavtaler i mange land. Praksisen i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt ved HVL. Før utreise blir det arrangert seminar for å forberede deg på hva du kan møte på utveksling. I tillegg legger vi til rette for at utenlandske studenter kan ta deler av utdanningen sin her.

Les mer om å dra på utveksling.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Tilbys ved:

  • Haugesund

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

39.30 (primær)
45.20 (ordinær)

Studieplasser

115

Søknadskode (SO)

203056

Lignende utdanninger