× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

 

Som sykepleier har du ansvar for pasienter og pårørende, du skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

 

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er lagt opp med varierte læringsformer som forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.

 

En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.

 

Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du kan ta master- og videreutdanninger hos oss, og spesialisere deg innen et fagfelt du interesserer deg særlig for. Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg til jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, kreftsykepleier, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, operasjons- eller intensivsykepleier.

 

Du kan også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.

Karrierevegar

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

 

 • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
 • psykisk helse og rus
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

 

Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba. Utvekslingsoppholdet ditt i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt.

Tilbys ved:

 • Bergen
 • Førde
 • Haugesund
 • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  35.40 (primær)
  41.10 (ordinær)

  Studieplasser

  50

  Søknadskode (SO)

  203052
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  38.20 (primær)
  42.90 (ordinær)

  Studieplasser

  84

  Søknadskode (SO)

  203054
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  39.30 (primær)
  45.20 (ordinær)

  Studieplasser

  115

  Søknadskode (SO)

  203056
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  38.40 (primær)
  44.20 (ordinær)

  Studieplasser

  92

  Søknadskode (SO)

  203053
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  48.00 (primær)
  50.80 (ordinær)

  Studieplasser

  185

  Søknadskode (SO)

  203050

Lignende utdanninger