× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei solid og brei fagleg plattform, og du blir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta. I tillegg til ein brei økonomisk og administrativ kompetanse, får du spisskompetanse innanfor ei fagretning du vel sjølv.

Du har fag innan 

  • bedriftsøkonomi og rekneskap
  • leiing, organisasjon og administrasjon
  • metode
  • samfunnsøkonomi
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

I 3. studieår vel du valemne og skriv bacheloroppgåve.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, diskusjonar, seminar og rekneverkstad. Du arbeider med oppgåver både individuelt og i grupper.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Utdanninga kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til vidare studium på masternivå. Du kan ta relevante masterutdanningar ved HVL (for eksempel master i innovasjon og leiing eller master of science in business) eller ved andre utdanningsinstitusjonar i Noreg og i utlandet.

Karrierevegar

Etter fullført utdanning kan du jobbe som fagperson eller rådgivar innan mellom anna bank og forsikring, shippingrelatert verksemd, forretningsverksemd eller offentleg forvaltning.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Les meir om å dra på utveksling.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Tilbys ved:

  • Haugesund

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

85

Søknadskode (SO)

203404