× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Økonomi og administrasjon er ei allsidig utdanning som gir deg ei god innføring i bedriftsøkonomi, rekneskap og samfunnsøkonomi.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

I tillegg til typiske økonomifag, har du også fag som organisasjon, marknadsføring, strategi og samfunnsansvar.

Det faglege innhaldet er sett saman av

 

  • bedriftsøkonomisk analyse
  • administrative fag
  • samfunnsøkonomiske fag
  • metodefag
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

 

Det siste året fordjupar du deg innan administrasjon, leiing, innovasjon, marknadsføring, logistikk, rekneskap, skatt eller samfunnsøkonomi. Du skriv også ei gruppebasert bacheloroppgåve.

Undervisningsopplegg

Studiet er basert på forelesingar, rettleiing, sjølvstudium og gruppearbeid. Vi har også bedriftsbesøk og gjesteforelesingar.

 

I emne der det er krav om forprøvar (innleveringar eller øvingar på datalab), må desse vere godkjende for at du skal få gå opp til eksamen.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

  • Du blir kvalifisert for ei rekke ulike jobbar innan offentleg og privat sektor, interesseorganisasjonar og frivillige organisasjonar.
  • Arbeidsoppgåver kan blant anna omfatte rekneskap, marknadsføring, innkjøp, personalforvaltning eller meir generelle administrative oppgåver.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Fleire av fordjupingane i studiet har lagt til rette for eit utvekslingsopphald i 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

45.80 (primær)
49.10 (ordinær)

Studieplasser

130

Søknadskode (SO)

203369