× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Reiselivsnæringen er i vekst, og norsk reiseliv ønsker å øke verdiskapningen knyttet til naturopplevelser. Med denne utdanningen kan du jobbe med produktutvikling innen det naturbaserte reiselivet eller drive egen virksomhet, og formidle bærekraftige naturopplevelser.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Utdanningen bygger på fagområdene reiseliv, friluftsliv, naturguiding og økonomi.

Du lærer om

 • reiselivsnæringen og vilkårene for næringsutvikling
 • opplevelsesbegrepet og hvordan jobbe med kvalitetssikring av opplevelsesprodukter
 • markedsføring og økonomistyring
 • hvordan utvikle nye opplevelsesprodukter gjennom innovasjonsprosesser
 • formidling og praktisk naturguiding av grupper innen et bredt spekter av naturbaserte aktiviteter
 • juridiske og etiske problemstillinger knyttet til flerbruk av natur

I 3. semester foregår undervisningen på engelsk.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Vi har også ekskursjoner på én til fem dagers varighet i ulike naturmiljø. Du vil gradvis få flere oppgaver knyttet til det å lede og formidle for grupper ute.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

 • Drive egen bedrift
 • Opplevelses- eller destinasjonsutvikling
 • Daglig leder for opplevelsesbedrifter
 • Besøkshåndtering og tilrettelegging av naturområder
 • Naturguide

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Tilbys ved:

 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203317

Lignende utdanninger