× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag favoritt ikon

Universitet og høgskole
I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsessaktiviteter inngår.

Du lærer blant annet om

  • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
  • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, veiledning, praktiske kurs og øvelser. Undervisningen foregår både på Kronstad og som forflyttet undervisning. Eksempel på forflyttet undervisning er skikurs og friluftsliv ved kyst og vinterfriluftsliv, padlekurs og en ukes trenings-/idrettsleir utenlands med fokus på idrett du velger selv.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og

  • minst 35 skolepoeng
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)

 

Årsstudium i kroppsøving/idrett eller lignende med tre ukers veiledet grunnskolepraksis kan gi opptak til 2. studieår.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

  • Faglærer i kroppsøving ved grunnskole og videregående skole
  • Trener og leder innen den frivillige idretten, og som veileder innen treningssenterbransjen
  • Arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.60 (primær)
49.60 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

203440

Lignende utdanninger