Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203028

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Streamar du podcast på bussen eller tvitrar på hyttetur? På dette studiet lærer du mykje om korleis det er mogeleg.

Er du nysgjerrig på teknologien som held deg «online» heile dagen? Har du lyst til å vidareutvikle løysingar innan alt frå framtidas mobilnettverk, smarte private- og industrielle system til smarte omsorgstenester? Då bør du sjå nærare på kva dette studiet kan lære deg!

Cyberfysisk nettverksteknologi omfattar design, utvikling og drift av kommunikasjons- og datasystem. Ein cyberingeniør meistrar dei teknologiske utfordringane knytt til avanserte system som vert brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret. Dette inkluderer mellom anna internett, mobilnett, og industrielle nettverk.

Som cyberingeniør får du moglegheit til å designe kommunikasjonsløysingar for sensornettverk eller bli driftsansvarleg for bedriftsnettverk. I studiet får du kunnskap om dei fysiske føresetningane for overføring av data, kjennskap til protokollar for svitsjing og ruting i nettverk, metodar for sikring av god tenestekvalitet og høg datasikkerheit.

Studiet dekkjer sentrale område innan nettverksteknologi, informasjonssystem, datakommunikasjon, samt sikring av data og infrastruktur. Studiet omfattar også element frå Cisco Networking Academy som gjer grunnlag for særs anerkjende internasjonale sertifiseringar som Cisco Certified Network Associate (CCNA), CCNA-Security (CCNA-Sec) og Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Undervisningsmåtar

Høgskulen har eit moderne kommunikasjonslaboratorium som er utgangspunktet for teoretisk og praktisk tileigning av kompetanse og kunnskap. Undervisninga er ofte ein kombinasjon av forelesingar og praktisk arbeid i klasserom og laboratorium.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir til vanleg utført i grupper, og ofte i samarbeid med næringslivet.

Opptaksinformasjon

15. april

Karrieremuligheter

Som ferdigutdanna cyberingeniør har du eit godt utgangspunkt for ei vellukka karriere. Ein cyberingeniør deltar i utviklinga av løysningar innan Internet of Things (IoT), moderne industriproduksjon, droneteknologi, autonome fartøy, med meir. Mange finn gode jobbar innan planlegging, drift og vedlikehald, både for operasjonell teknologi og informasjonsteknologi. Bedrifter innan alt frå industri, olje- og gassindustri, mobilnett, IKT, smarte heimar, miljøovervaking og helse/omsorg har bruk for deg som nyutdanna cyberingeniør.

Studiet gjer deg både eit godt teoretisk grunnlag og praktisk erfaring som gjer deg ettertrakta i ein framtidsretta marknad.

Dei siste ti åra er ei rekke kandidatar utdanna til spennande og relevante jobbar i Equinor, Telenor, Cisco, Siemens, TV2, ABB, Atea, Eltel, Avinor, Relacom, Norce og offentlege etatar som til dømes Helse Vest.

Utveksling

Utdanninga samarbeider med utdanningsinstitusjonar, mellom anna i New Zealand, USA, Danmark og Spania. Om du ønskjer, kan det leggast til rette for å ta bacheloroppgåva i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen