× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit favoritt ikon

Universitet og høgskole
Branningeniørar er spesialiserte sikkerheitsingeniørar som arbeider for å hindre brann og eksplosjonar. Kjerneoppgåva for branningeniøren er å planlegge og sette i verk førebyggande tiltak som hindrar og reduserer konsekvensane av brann. Høgskulen på Vestlandet utdannar branningeniørar til jobb i førebyggande avdeling i brannvesenet, konsulentselskap, branntekniske firma, byggenæringa og verdas mest avanserte olje- og gassindustri.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Plassert på Vestlandet ligg høgskulen midt i hjarte av næringa som jobbar mot olje- og gassfeltene i Nordsjøen. Denne regionen er i sentrum for Noregs olje- og gassverksemd med mange bedrifter som arbeider med offshorerelatert verksemd. Olje- og gassindustrien, brannvesenet og byggenæringa treng kvalifiserte medarbeidarar som kan drive innovasjonsarbeidet for å sikre at dei er konkurransedyktige.

HVL er den einaste høgskulen i landet som tilbyr denne utdanninga, og kompetansen din blir sterkt etterspurt i både privat og offentleg næring.

Undervisningsopplegg

Sentrale tema i utdanninga er brannfysikk, risikoanalyser, bygningsteknologi, brannsikkerheit i design av bygg, beredskapsleiing og sløkkesystem. Utdanninga er organisert gjennom forelesinger, gruppearbeid, bedriftsbesøk, lab og rettleiing. Vi har eige brannlaboratorium i høgskulebygget der vi utfører øvingar og testar.

Det blir òg opna for studieturar i inn- og utland.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1

 

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

 

  

Manglar du Matematikk R1/R2 og/eller Fysikk 1? Les meir om Tresemesterordninga (TRESS) 

Informasjon om opptak

15. april (1. mars for tresemesterordning)

Karrierevegar

Mange ferdigutdanna branningeniørar arbeider med spennende oppgåver innanfor område som: brannbefal i brannvesenet si førebyggande avdeling, brannsikring i byggenæringa eller brannsikring i offshorenæringa. Ved å bygge vidare til mastergrad, for eksempel innan brannsikkerheit, blir du enda meir aktuell til sikkerheitsrelaterte jobbar innan olje- og gassindustrien.

Det er bare HVL som tilbyr denne utdanninga i Noreg!

Utveksling

Vi har etablerte program og samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar over heile verda. Dette gjer at opphaldet i utlandet blir godkjent som ein del av studiet ditt ved HVL, og du taper dermed ikkje tid.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet/Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit

Tilbys ved:

  • Haugesund

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203002