× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Elsker du å drive med musikk og vil jobbe som musiker og musikklærer? Dette er studiet for deg som ønsker å kombinere jobb med lidenskapen for musikk!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Musikkfaget i skolen trenger nytenkende og faglig dyktige lærere med engasjement. Dersom du har evner og interesse for å lage og formidle musikk, kan læreryrket være veien å gå for å utvikle og utnytte potensiale ditt.

I løpet av studiet lærer du:

 • om musikkformidling, samspill, ensembleledelse og komponering/arrangering
 • musikkteori og musikkhistorie
 • om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og hvordan utvikle gode relasjoner til og mellom elever
 • å lage undervisningsopplegg, og tilpasse opplæringen til elevene sine evner, interesser og bakgrunn

Du får undervisning i ditt hovedinstrument gjennom hele studiet, og du deltar i spennende konsertprosjekt.

Gjennom utdanningen får du mulighet til å utvikle dine musikalske evner i et aktivt og pulserende musikkmiljø. Du får tett oppfølging fra lærere med lang erfaring som utøvende musikere.

Undervisningsopplegg

 • 1. studieår: Du har praksis ved barne- og ungdomsskole.
 • 2. studieår: Du og dine medstudenter lager en tverrfaglig musikkscenisk produksjon der dere samarbeider med studenter fra andre utdanninger på campus. Du etablerer også et fast ensemble sammen med medstudenter eller musikere utenfra. Du har praksis i kulturskole og ensemblevirksomhet.
 • 3. studieår: Du har forskjellige prosjekt, og praksis på videregående skole og folkehøgskole.

Vi vektlegger sammenhengen mellom at du skal få utvikle deg som musikkutøver, lytter og komponist og det å formidle musikk på en god måte.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterutdanninger ved HVL og andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Karrierevegar

Du får en solid og unik kompetanse, og blir kvalifisert for arbeid i skolen og kulturskolen. Du kan også jobbe med kor, korps, band, ensemblevirksomhet og forskjellige musikkprosjekt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden når du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i siste del av utdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - 3-årig faglærerutdanning i musikk

Tilbys ved:

 • Bergen
 • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  46.1 (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  203639
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  203157