× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Åtferdsvanskar favoritt ikon

Universitet og høgskole
Korleis kan læraren bygge opp under sosiale relasjonar i eit skulemiljø, og legge til rette for læring, utvikling og danning?

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Arbeider du i skolen og har behov for å utvikle din kompetanse innen feltet atferdsvansker – er dette studiet for deg.

I studiet vil du lære om:

  • Atferdsvansker/Psykososiale vansker/sosiale og emosjonelle vansker/samspillsvansker
  • Sosial kompetanse og korleis denne kan utviklast.
  • Underliggande årsaker til åtferdsvanskar.
  • Hvordan utvikle undervisningskompetansen din.
  • Betydningen av eigne haldningar og kommunikasjonsferdigheiter.
  • Tilrettelegging for den enkelte, og forutsetninger for å utvikle et godt klasse- og skolemiljø.
  • Samarbeide med andre andre instanser

I studiet vil det være varierte arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid. I løpet av studiet vil det være en uke med observasjonspraksis i ulike institusjoner.

Informasjon om opptak

15. april 2020

 

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger