Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Korleis kan læraren bygge opp under sosiale relasjonar i eit skulemiljø, og legge til rette for læring, utvikling og danning?

Arbeider du i skolen og har behov for å utvikle din kompetanse innen feltet atferdsvansker – er dette studiet for deg.

I studiet vil du lære om:

  • Atferdsvansker/Psykososiale vansker/sosiale og emosjonelle vansker/samspillsvansker
  • Sosial kompetanse og korleis denne kan utviklast.
  • Underliggande årsaker til åtferdsvanskar.
  • Hvordan utvikle undervisningskompetansen din.
  • Betydningen av eigne haldningar og kommunikasjonsferdigheiter.
  • Tilrettelegging for den enkelte, og forutsetninger for å utvikle et godt klasse- og skolemiljø.
  • Samarbeide med andre andre instanser

I studiet vil det være varierte arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid. I løpet av studiet vil det være en uke med observasjonspraksis i ulike institusjoner.

Opptaksinformasjon

15. april 2020

 

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Alle utdanninger innen