× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsfag årseining favoritt ikon

Universitet og høgskole
Samfunnsfag omfattar fagdisiplinane historie, geografi og fagområdet samfunnskunnskap.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Faget skal utvikle ei brei forståing for samspel og konflikt mellom menneske, samfunn og natur i ulike tidsepokar og i ulike delar av verda. Faget er retta inn mot grunnskulen og skal utvikle kompetanse for å undervise i samfunnsfag i skulen. Fagdidaktikk er vektlagt i heile studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom klasseromsundervisning, ekskursjonar og rettleiing i grupper og individuelt. Samfunnsfag er både eit munnleg og skriftleg fag, og diskusjonar og samtalar er ein viktig del av studiet.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning i til dømes historie eller sosiologi. Du kan også bruke årsstudiet inn i andre studium.

Årsstudiet passar godt som vidareutdanning for deg som er lærar.

Kvalifikasjon/tittel

Samfunnsfag årsenhet

Tilbys ved:

  • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203680