× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei solid og brei fagleg plattform, og du blir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

10

Om studiet

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og er lagt opp slik at du kan arbeide ved sidan av studiet.

I tillegg til ein brei økonomisk og administrativ kompetanse, får du spisskompetanse innanfor ei fagretning du vel sjølv.

Du har fag innan

  • bedriftsøkonomi og rekneskap
  • leiing, organisasjon og administrasjon
  • metode
  • samfunnsøkonomi
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

I 4. og 5. studieår vel du valemne og skriv bacheloroppgåve.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, diskusjonar, seminar og rekneverkstad. Du arbeider med oppgåver både individuelt og i grupper. Det meste av undervisninga blir gjennomført på dagtid, saman med fulltidsstudentane. I tillegg har vi 1-2 obligatoriske samlingar per semester.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Utdanninga kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til vidare studium på masternivå. Du kan ta relevante masterutdanningar ved HVL (for eksempel master i innovasjon og leiing eller master of science in business) eller ved andre utdanningsinstitusjonar i Noreg og i utlandet.

Karrierevegar

Etter fullført utdanning kan du jobbe som fagperson eller rådgivar innan mellom anna bank og forsikring, shippingrelatert verksemd, forretningsverksemd eller offentleg forvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid

Tilbys ved:

  • Haugesund

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
37.5 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203414