× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
For personer med diabetes er god behandling og oppfølging avgjørende for at de skal leve godt med sin diabetes.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Diabetessykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen diabetessykepleie. Dersom du ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil du kunne oppnå kvalifikasjon som diabetessykepleie etter fullførte 60 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger.

Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Informasjon om opptak

1. mars 2020

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Tilbys ved:

  • Bergen