× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du sykepleier og ønsker å få spesialkompetanse innen klinisk arbeid, fagutvikling, undervisning, forskning og helseledelse?

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Om studiet

Masterprogrammet vårt i klinsk sykepleie tilbyr 34 ulike emne. Ut fra emnene du velger, kan du spesialisere deg til anestesisykepleier, barnesykepleier, intensivsykepleier, operasjonssykepleier, diabetesykepleier, kardiologisk sykepleier eller helsesykepleier.

Utdanningen har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. I utdanningen lærer du å kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og å kunne gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

En master i klinisk sykepleie kvalifiserer deg også for opptak til forskerutdanning ( ph.d.).

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie