× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag favoritt ikon

Universitet og høgskole
I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med idrett og kroppsøving i skoleverket.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsesaktiviteter inngår.

Gjennom studiet lærer du:

  • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
  • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

Undervisningsopplegg

Du har totalt 14 uker praksis. Av disse skal 8 uker gjennomføres i grunnskole og videregående skole, og 4 uker i spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettslivet. Dette gir grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du kan bygge på utdanningen din med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet.

Karrierevegar

  • Faglærer i kroppsøving ved grunnskole og videregående skole
  • Trener og leder innen den frivillige idretten, og som veileder innen treningssenterbransjen
  • Arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.60 (primær)
49.60 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

203440