× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Jobbar du i barnehage, og vil lære meir om barn med språklege og sosiale utfordringar? I dette studiet lærer du om språkvanskar og psykososiale vanskar, og om korleis du kan tilrettelegge for eit godt psykososialt og språkleg miljø i barnehagen. Vi har eit særleg fokus på inkludering og tidleg innsats

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Gjennom studiet lærer du om:

  • spesialpedagogiske perspektiv og lovverk
  • barn med språk- og kommunikasjonsvanskar i barnehagen
  • psykososiale vanskar i barnehagealder
  • kartlegging og observasjon av enkeltbarn og barnehagens læringsmiljø

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage. Du kan søke om tilretteleggingsidler gjennom Udir.

Undervisningsopplegg

Studiet er delvis samlings- og nettbasert. Det er to tre-dagars samlingar og fire nettsamlingar i kvart semester. Mellom samlingane arbeider du i ei nettbaserte studiegruppe og med sjølvstudium.

Arbeidskrava er knytt til utvikling av eigen praksis, fagtekst om språkvanskar og eit digitalt arbeidskrav om psykososiale vanskar.

Informasjon om opptak

1. mars

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen