× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Engelsk årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Engelsk er ein døropnar for deg som vil arbeide i skuleverket, i næringsliv eller reiseliv.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet er bygd opp av fire fagdisiplinar:

  • Engelsk språk
  • Britisk og amerikansk kulturkunnskap
  • Fagdidaktikk og metodikk
  • Britisk og amerikansk litteratur

Eit to vekers opphald ved Det norske studiesenteret i York i England er normalt lagt inn i studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, lesing, oppgåveløysing, skriving og utstrakt bruk av engelskspråklege medier. Fagdidaktikk blir vektlagt i heile studiet.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du har grunnlag for vidare studium ved høgskular og universitet, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk årsstudium

Tilbys ved:

  • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203623