× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Planteprod./driftsledelse, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen Landbruksfag og naturbruk.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøtta

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i planteproduksjon og driftsledelse gir deg opplæring i driftsledelse og økonomi, planteproduksjon, energi og miljø.

Fordypningen gir deg kompetanse i å utvikle egen eiendom i tillegg til å utvikle deg faglig innenfor landbruk.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som agrotekniker i planteproduksjon og driftsledelse. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/ svennebreveller
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.