× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Siviløkonom – 5-årig favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

10

Om studiet

Siviløkonomstudiet er rettet mot lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Som siviløkonom har du stor faglig bredde og kvalifisert til mange typer stillinger innen offentlig og privat sektor, også internasjonalt.

Tilbys ved:

  • Campus Ringerike

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

222345