× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informasjonsbehandling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet i informasjonsbehandling gir deg ferdigheter innenfor en teknologi som får stadig større betydning på stadig flere områder i livet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Tilbys ved:

  • HSN Nettstudier

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
54.6 (ordinær)

Studieplasser

75

Søknadskode (SO)

222412