× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i religion og samfunn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

180

Om studiet

HLT tilbyr en bachelorgrad i religion og samfunn. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ECTS og består av fire moduler:

  • Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS)
  • Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS)
  • Valgfrie emner (30 stp/ECTS)
  • Fordypning (30 stp/ECTS).

Studiets hovedmålsetning er å gi en innføring i religion og samfunn. Studiet vil gi studenten kunnskap om de klassiske verdensreligionene, bibelsk og global historie, etiske tilnærmingsmåter, sentrale temaer innen sosiologi, sosialantropologi, global rettferdighet, norsk og internasjonal samfunnsutvikling, samt politisk ideologi og filosofi. Utdanningen vil gi relevant faglig kompetanse til studenter som ønsker å arbeide i frivillige, ideelle og offentlige organisasjoner i samfunnet, spesielt der hvor en kombinasjon av samfunns-, religions- og kulturforståelse vil være viktig. Dette kan blant annet være arbeid med misjon og bistand, etniske og/eller religiøse minoriteter, og med vanskeligstilte eller utsatte grupper i samfunnet. I tillegg vil internasjonale organisasjoner som arbeider for global rettferdighet, som kampen mot menneskehandel, eller organisasjoner som arbeider med integrering, være aktuelle arbeidsplasser.

Fulltidsstudier:
Den vanligste måten å ta studier på HLT er fulltid. Da følger du et normalt studieløp med 30 studie- poeng pr semester og følger alle undervisning som normalt.

Deltidsstudier:
Studier på HLT kan også tas på deltid. Det vil si at du reduserer antall fag pr semester, og løpet for å fullføre en bachelorgrad vil da øke til mer enn 3 år. Dette reguleres i utdanningsplanen til hver enkelt student og du kan justere tempoet underveis.

Redusert undervisning:
Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.