× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i samfunnsfag favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir en innføring i samfunnsfaglig teori og metode, og i samfunnsvitenskapelige tradisjoner som sosiologi og sosialantroplogi.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet tar også sikte på å utruste studenten til å analysere og handle i forhold til aktuelle problemstillinger knyttet til global rettferdighet, globalisering av ulike ideer og bevegelser og utfordringer knyttet til forvaltning av miljø og teknologi. Målet er at studentene skal utvikle en evne til å kombinere etisk refleksjon og samfunnsvitenskapelig innsikt og gjennom dette utvikle sivile dyder som utruster dem til å tjene i kirke, skole og samfunn. Studiet inngår også i studieprogrammet for bachelor i religion og samfunn.