× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Elektronikk, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Elektro.

Varighet

4 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i elektronikk gir deg opplæring i oppvarming av boliger, regulering av utslippene fra biler, styring av heiser, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter og kontrollsystemer. 

Fordypningen gir deg kompetanse innen velferdsteknologiske utfordringer og innen tele- og datakommunikasjon.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som leder, i produksjonsplanlegging, produktutvikling, vedlikehold og kvalitetssikring, og tilfredsstiller Ekom forskriftens minstekrav til utdanning. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.