× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og samfunn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årseining og kortare

Organisering

  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. mai 2020

Studiepoeng

30

Kostnader

24 000

Om studiet

Å forstå korleis økonomi påverkar prosessane i samfunnet er avgjerande når ein skal jobbe med endringsprosessar og utviklingsarbeid. Kurset gir ei grunnleggande forståing av økonomifaget og økonomisk metode i eit samfunnsperspektiv. Studentane sjå nærare på framveksten av økonomifaget og korleis faget har utvikla seg i tråd med dei utfordringar som er knytte til dei ulike samfunnstypar og utfordringar.
 

Sentrale tema er:

  • Teori for økonomisk verksemd
  • Marknadsimperfeksjonar og økonomiske modellar
  • Internasjonal økonomi
  • Bedriftsøkonomisk forståing
  • Aktuelle lover og rettstilhøve