× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ledelse i helse- og sosialtjenestene favoritt ikon

Universitet og høgskole
Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder for å kunne møte utfordringer innenfor helse- og sosialtjenesten. Videreutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Møre og Romsdal.

Studienivå

Høgare nivå

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Faginnholdet er organisert i fem hovedtemaer: Styring, organisasjon og ledelse Juss i helse- og sosialtjenesten Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten Personalledelse Endring og ledelse

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Les mer om vurderingsordninger og eksamen i studie-og emneplanene.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 4345