× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forvaltningsarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Nettstudiet gir ei innføring i ulike sider ved offentleg forvaltning. Du får mellom anna kunnskap om brukarorientering, styring og omstilling, samt elementær innføring i forvaltningsrett og arbeidsrett. Studiet høver godt for deg som er, eller vil bli, sakshandsamar i offentleg sektor. Studieavgift kr 4.000,-

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Studiet gir ei nyttig og grunnleggande innføring i viktige tema innanfor offentleg forvaltning og sakshandsaming. Praktisk organisering og arbeidsmåtar: Nettleksjonar Streaming av enkelte førelesingar Tilbod om rettleiing på arbeidskrav Diskusjonsforum på nettet  

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 3920

Lignende utdanninger