× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette emnet være noe for deg!

MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium som du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo.

Emnet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning primært rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning. Emnet er nyttig både for deg som lærer, skolen der du arbeider og din skoleeier.

I emnet vil du utforske hvordan du kan implementere og bruke IKT i din profesjon som lærer. Det kan være en fordel å ha kunnskaper tilsvarende MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi når du starter på kurset, men det er ingen forutsetning for deltakelse.

For å få opptak til emnet må du fylle opptakskravet (se nedenfor). Etter opptak blir du meldt til eksamen og du får tilgang til innleveringsmapper. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av studiepoeng.

Emnet kan gjennomføres som kurs, uten studiepoeng. Her finner du en åpen og fri versjon av emnet.