× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette studiet være noe for deg!

MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium som du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo.

Emnet kan gjennomføres som kurs, uten studiepoeng. Her finner du en åpen og fri versjon av emnet.

Du kan også søke opptak til emnet som studiepoenggivende emne. Da bruker du søkeknappen i boksen til høyre.

Emnet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning. I emnet vil du arbeide med basiskunnskap som er relevant for din hverdag som lærer i barnehage og skole, og du vil sette deg inn i programvare som har direkte betydning for undervisningen/aktiviteten din.

For å få opptak til emnet må du fylle opptakskravet (se nedenfor). Etter opptak blir du meldt til eksamen og du får tilgang til innleveringsmapper. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av 15 studiepoeng.

All undervisning i emnet foregår på nettet, og er bygget opp av 10 moduler.
Emnebeskrivelse finner du her.

Hvis du ønsker kan du se videoen med praktisk informasjon om kurset som ble gjennomført høsten 2017. En oppdatert video for høstsemesteret 2018 kommer i begynnelsen av august.