× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag?
Da kan dette studiet være noe for deg!

MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium som du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo.

Emnet kan gjennomføres som kurs, uten studiepoeng.

Du kan også søke opptak til emnet som studiepoenggivende emne.

Emnet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning. I emnet vil du arbeide med basiskunnskap som er relevant for din hverdag som lærer i barnehage og skole, og du vil sette deg inn i programvare som har direkte betydning for undervisningen/aktiviteten din.

All undervisning i emnet foregår på nettet, og er bygget opp av 10 moduler.