× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Dette masterstudiet gir deg muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til egen profesjonsutøvelse. Det betyr at du får mulighet til å samle og opparbeide vitenskapelig og metodisk kompetanse fra eget praksisfelt som kan omdannes til faglige utviklingsprosjekter som møter dagsaktuelle utfordringer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis