× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informasjonsteknologi, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I årsstudiet i informasjonsteknologi lærer du om teknologi, og dens rolle i dagens samfunn. I dette studiet har du mulighet til å velge blant tre ulike profiler som gir deg muligheter for videre jobb innen IT, og som kvalifiserer til overgang til ett av våre bachelorstudier innen Informasjonssystemer, Informatikk - design og utvikling av IT-systemer og Digitale medier og design.

Kvalifikasjon/tittel

Informasjonteknologi, årsstudium

Tilbys ved:

  • Halden

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
41.6 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

224620