× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

IKT for lærere (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

IKT for lærere hever kompetansen din innenfor IKT og utvikler dine evner til å bruke IKT i ditt daglige virke som lærer.

I skole og barnehage erfarer man fort at informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en fullstendig integrert del av hverdagen til barn og unge. Mange barn og unge har gode ferdigheter og stor interesse for dette feltet, og rammeplan for barnehagen/lærerplaner for grunnskole og videregående skole legger til rette for utstrakt bruk av IKT.

Nasjonale planer knyttet til barnehage og skole er utgangspunktet for undervisningen, og studiet gir innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT i undervisning, lek og læring.

Studiet består av to nettbaserte emner. Alt du trenger for å gjennomføre studiet er et webcamera og PC. Emnet i høstsemesteret omhandler innføring i IKT, og emnet i vårsemesteret tar for seg pedagogisk bruk av IKT i barnehage og skole.

 

Emnene kan også tas som enkeltemner (MOOC).

- MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)

- MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng)

Faglig og pedagogisk mestring av aktuelt teknisk utstyr og nye arbeidsformer står særlig sentralt i studiet. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og opplæring.

Kvalifikasjon/tittel

IKT for lærere